1. OWON ZigBee Device ကို 3rd Party Gateway သို့။

ZigBee API ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ZigBee တံခါးပေါက်နှင့် ပေါင်းစည်းရန်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။

WhatsApp အွန်လိုင်းစကားပြောခြင်း။